Leergeschiedenis Blikveld360

Afstudeeronderzoek Avans Hogeschool

In Januari 2020 is een afstudeeronderzoek gestart dat in Juni is afgerond. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het effect van de samenwerkwijze Proeftuin CGM op de ervaringen van professionals en cliënten en de manier waarop professionals een bijdrage leveren aan de positieve gezondheid van cliënten. Zodanig dat duidelijk wordt of samenwerkwijze ‘de Proeftuin’ het gewenste positieve effect biedt.

 

Lessen
– In het onderzoek zijn bij twee casussen de effecten van de samenwerkwijze onderzocht. Zowel cliënten als betrokken professionals zijn geïnterviewd en de ervaring van alle deelnemers was positief.
– Voor professionals liet het zien dat het effectief was om meteen om tafel de afspraken duidelijk te krijgen.
– Voor de inwoner was het aantal professionals vaak overweldigend maar het belangrijkste; de ervaren (positieve) gezondheid nam duidelijk toe.

Meer informatie, tips en onderbouwing is terug te vinden in dit mooie afstudeeronderzoek.