Leergeschiedenis Blikveld360

Eerste Keer Actie-Leren In De Stuurgroep

Niet alleen professionals leren om op een andere manier te denken, doen en organiseren. Ook managers en bestuurders leren en ontwikkelen mee. Daar waar professionals middels actie-leren hun leervraag stellen in een leersessie, kan dit ook worden toegepast in de stuurgroep.

 

Dit zijn de managers van de deelnemende organisaties die elke twee maanden bij elkaar komen. Hier komen ontwikkelingen aan bod, maar ook signalen uit de praktijk die gezamenlijk uitgediept kunnen worden. De evaluatie van de stuurgroep pakte positief uit en er is afgesproken om vaker gebruik te maken van deze methode. Hier vind je de methode van actie-leren.

Methode actie leren

Afspreken wie gespreksleider is;

Gespreksleider geeft uitleg en bewaakt onderstaande richtlijnen

Uitleg: Doel is om effectief een vraag te kunnen beantwoorden, zonder discussie en met leereffect. Hij zij laat weten dat er een casus wordt besproken met daaraan gekoppeld één duidelijke vraag.

 

 • Start met kort rondje voorstellen; naam en functie.
 • Indiener casus doet verhaal en stelt de vraag.
  • Gespreksleider zorgt voor heldere vraag en checkt.
  • Deelnemers krijgen van gespreksleider (indien nodig) mogelijkheid tot 1 verhelderende vraag.
 • Deelnemers krijgen 2 minuten om advies / antwoord op te schrijven.
 • Rondje antwoord geven, geen ruimte voor vragen of discussie ook niet door indiener / alleen antwoorden geven die iets toevoegen aan het geen al gezegd is.
 • Gespreksleider checkt bij indiener of de vraag beantwoord is of op welk antwoord (max 2) hij / zij nog vragen/aanvulling nodig heeft. Kiest 1 antwoordgever uit om dialoog (geen discussie) aan te gaan. Geen groepsdiscussie vragen etc.
 • Einde, of wellicht is de indiener tot nieuwe vraag gekomen eventueel nieuwe ronde met nieuwe vraag
 • Volgende …