Leergeschiedenis Blikveld360

Leersessies Aangescherpt

Tijdens de leersessies zijn we tweewekelijks met professionals in de drie afzonderlijke gemeenten aan de slag met de vragen wat wil de professional, wat kan die en wat heeft diegene nodig om de werkwijze goed toe te passen? Door corona is hier in maart 2020 digitaal mee verder gegaan en blijft het tot tenminste het voorjaar 2022 digitaal. Tijdens de fysieke bijeenkomsten was het gemakkelijk om in groepjes uit elkaar te gaan en aan de hand van thema’s te kijken wat we met elkaar kunnen bereiken of juist in kleine groepjes casussen te bespreken vanuit het gedachtegoed Blikveld360.

 

Wat zijn de leersessies?
Uit de evaluatie van de professionals, signalen vanuit de leersessies en het programmateam kwam naar voren dat het niet voor iedereen duidelijk was waar de leersessies nu precies voor staan. Door deze helderder te formuleren en daar ook naar te handelen tijdens de leersessies is het voor iedereen duidelijk wat de bedoeling is.

 

Actie-leren model
Gedurende de digitale sessies is geëxperimenteerd met actie-leren model waarin de individuele ervaringen met de werkwijze onder de loep werd genomen. Door middel van actie-leren wordt nu ingestoken op leervragen die volgen uit individuele reflecties op de toepassing van de werkwijze. In de zomer 2020 zijn de kwartiermakers hier strikter op gaan sturen en steeds meer professionals die aansluiten bij de leersessie doen dat pas nadat begonnen is met de toepassing van de werkwijze.

 

Overigens zijn er ook nog altijd organisaties die middels roulerende systemen collega’s sturen, zodat zich nog altijd situaties voordoen waarin niet iedereen goed voorbereid aanschuift bij de leersessie.

 

Deze lessen zijn verder vormgegeven in de herziening van het starterspakket en ook door toepassing in de stuurgroep. Bij het actieleren in de stuurgroep staat ook een beschrijving van het actieleren zoals we dat in de praktijk gebruiken.

 

De vragen variëren van ‘heb ik goed achterhaald wat de cliënt wil?’ tot ‘het uitgangspunt van uitgaan van vertrouwen gaat nog niet vanzelf, hoe doen jullie dat als je eigenlijk niet gelooft dat iemand zelf in staat is om mee te denken over de oplossing?’ tot ‘tijdens  het MDO verloopt de procesregie niet helemaal soepel, hoe kan ik dat aanscherpen?’.