Leergeschiedenis Blikveld360

Blikveld360 streeft naar een vitale gemeenschap waarin iedereen mee kan doen. De inwoner staat hierbij centraal vanuit de eigen leefwereld en verantwoordelijkheid. Door integraal samen te werken op het gebied van wonen, welzijn en zorg, het tonen van lef en het zoeken naar creatieve en vernieuwende oplossingen, werken we aan de gewenste kanteling in de samenleving.

 

De leergeschiedenis vertolkt een belangrijk uitgangspunt binnen de samenwerkwijze; door eerst te handelen en er vervolgens op te reflecteren leren we samen wat we kunnen verbeteren. Deze  reflecties zijn een doorlopend proces en zullen actueel worden bijgehouden.

De leergeschiedenis van Blikveld360 is een dynamische leeromgeving waar belangrijke reflectiemomenten direct geplaatst worden. Een dynamische leeromgeving betekent ook dat we iedere organisatie van harte uitnodigen om hier via het programmateam hun eigen lessen op te delen. Alle ontwikkelingen worden overzichtelijk en actueel weergegeven. Als er meer informatie voorhanden is, kunt u doorklikken om verder te lezen.

Om de informatie zo actueel mogelijk voor u te tonen vindt u de meest actuele informatie bovenaan.

Heden

Werksessie preventie
Werksessie preventie

Vanuit de deelnemende organisaties is de wens uitgesproken om preventie als thema aan te pakken.

 

Lees meer…

Ontwikkellijnen 2021
Ontwikkellijnen 2021

We houden de ontwikkellijnen vast en hebben een nieuwe invulling voor 2021.

 

Lees meer…

Collectieve route in ontwikkeling
Collectieve route in ontwikkeling

Het programmateam heeft in 2020 de werkwijze vertaalt naar een thematische collectieve aanpak.

 

Lees meer…

Micro analyses
Micro analyses

Het is belangrijk om een beeld te hebben van het effect van de samenwerkwijze. In 2020 is er bij 10 casussen gekeken naar de effecten van de samenwerkwijze voor zowel de organisatie als de inwoner.

 

Lees meer…

Verbinding gelegd met mooi maasvallei en netwerk positieve gezondheid
Verbinding gelegd met mooi maasvallei en netwerk positieve gezondheid

Met ons netwerk zijn we continu in contact met andere netwerken om de positie van de inwoner te versterken.

 

Lees meer…

Werken met Blikveld360 tafel
Werken met Blikveld360 tafel

Omdat tijdens de leersessies vaak collega’s aansluiten die nog geen ervaring hebben met de samenwerkwijze zijn we gestart met de ‘werken met Blikveld360 tafel’.

 

Lees meer…

Werkconferentie
Werkconferentie

Op 29 oktober 2020 heeft de werkconferentie plaatsgevonden. Professionals, managers en bestuurders zijn met elkaar in gesprek gegaan.

 

Lees meer…

Eerste keer actie-leren in de stuurgroep
Eerste keer actie-leren in de stuurgroep

Niet alleen professionals leren om op een andere manier te denken, doen en organiseren. Ook managers en bestuurders leren en ontwikkelen mee.

 

Lees meer…

Herziening starterspakket/lancering website
Herziening starterspakket/lancering website

Er is opnieuw naar het starterspakket gekeken en geconcludeerd dat de stappen en de werkwijze scherper uitgelegd moeten worden.

 

Lees meer…

Leersessies aangescherpt
Leersessies aangescherpt

Tijdens de leersessies zijn we tweewekelijks met professionals in de drie afzonderlijke gemeenten aan de slag met de vragen wat wil de professional? Wat kan die? Wat heeft diegene nodig?

 

Lees meer…

Naamswijziging naar Blikveld360
Naamswijziging naar Blikveld360

Afgelopen jaar hebben vele namen de revue gepasseerd die mogelijk een goede definitieve naam kon worden.

 

Lees meer…

Corona doet zijn intrede
Corona doet zijn intrede

Net als de rest van de wereld heeft de coronapandemie grote invloed op het werk en de werkwijze van alle collega’s bij alle organisaties.

 

Lees meer…

Afstudeeronderzoek Avans Hogeschool
Afstudeeronderzoek Avans Hogeschool

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het effect van de samenwerkwijze de Proeftuin CGM op de ervaringen van professionals en cliënten en de manier waarop professionals een bijdrage leveren aan de positieve gezondheid van cliënten.

 

Lees meer…

Evaluatie leersessies door professionals
Evaluatie leersessies door professionals

Alle professionals in het gehele werkgebied van Cuijk, Grave en Mill die deel hebben genomen aan één of meerdere leersessies zijn bevraagd naar hun bevindingen.

 

Lees meer…

Start Grave en Mill en Sint Hubert
Start Grave en Mill en Sint Hubert

Met de nieuwe samenwerkwijze is in 2019 gestart in Cuijk. In 2020 is de werkwijze verder uitgerold in Grave, Mill en Sint Hubert.

 

Lees meer…

Leergeschiedenis 2019
Leergeschiedenis 2019

In de leergeschiedenis van 2019 wordt teruggeblikt op de ontwikkelingen van het eerste jaar werken met de samenwerkwijze onder de naam Proeftuin CGM.

 

Lees meer…